Paneldebattar om Digital Marknadsföring på Internet Expo i Malmö onsdag 5 oktober 2011

På onsdag blir det tredje gången gillt för mig att paneldebatta med IDG om Digital Marknadsföring. Först Göteborg för ett knappt år sedan, sedan Stockholm i januari och nu på hemmaplan. Det ska bli kul att avsluta på hemmaplan.

Det har mest varit reklambyråer och jag i panelen som Magnus Höij (Internetworld’s chefredaktör) leder. Jag har nog varit tänkt som den udda fågeln i diskussionen och det är en positionering jag gärna tagit.

Tidigare diskussioner har givit goda tillfällen att poängtera att alltför många företag och organisationer använt digital marknadsföring och sociala medier bara som ytterligare en kanal att basunera ut sina pressreleaser och andra meddelanden på. Skräckexemplet var Exportrådet när jag kollade runt förra hösten.

En annan käpphäst har varit att jag inte instämt i de facto-definitionen av marknadsföring som visat sig genom hur frågor ställts t.ex. Marknadsföring är så mycket mer än bara reklamen. Den är den synliga delen, men för lyckad marknadsföring krävs så mycket analys och strategi före som verkar glömmas bort. Och där har de sociala medierna ohyggligt mycket att erbjuda. Alla tweetar, inlägg och kommentarer bör man ju se som “gratis marknadsundersökning” och ta tillvara på kritik och uppslag. Dessutom hittar man lätt entusiaster och ambassadörer som man gör bäst i att vårda och ta hand om.

Tredje käpphästen är de medarbetarna som sociala ambassadörer. Hur företagen gör bäst för att ta tillvara all den kraft, det engagemang och den kontaktyta som personalen har i de sociala medierna. Hur viktigt det är att företagen tydligt kommunicerar sina värderingar och strategier så att socialt engagerad personal förhoppningsvis väl representerar varumärket och inte behöver tveka på deras förhållningsramar i förhållande till arbetsgivaren går.

Några bra exempel:

Video från paneldebatten (35 min)

Advertisement
%d bloggers like this: